وکیل کیست و چه نکاتی را باید درباره آن بدانید؟ عدل ایرانیان

اگر از اقدامات یا سهل‌ انگاری وکیل خسارتی به موکل وارد آید او مسئول خواهد بود. وکیل این تعهد اخلاقی و حرفه‌ای را بر عهده دارد که از گفتن مطالب اغراق آمیز و غیرممکن اجتناب نماید. از دیگر ویژگی های یک وکیل خوب، امانت‌داری است، چرا که وکیل محرم اسرار موکل و امین وی است.… ادامه خواندن وکیل کیست و چه نکاتی را باید درباره آن بدانید؟ عدل ایرانیان

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

apm Gallery in Haikou GAOXINGLI / Dazhou And Associates

© Dong Image + 19 Share Share Facebook Twitter Mail Pinterest Whatsapp Or © Dong Image Text description provided by the architects. In early 2021, the Noya team proposed the renovation scheme of Haikou GAOXINGLI. Daz،u and Associates has completed the design of two iconic buildings, NOYARD and APM. Situated on the east side of… ادامه خواندن apm Gallery in Haikou GAOXINGLI / Dazhou And Associates

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

Abey Public School / Almimariya

© Hana Alamuddin + 17 Share Share Facebook Twitter Mail Pinterest Whatsapp Or © Hana Alamuddin Text description provided by the architects. The project is a public sc،ol consisting of a nursery, elementary, and intermediate sections, planned for a total of 360 students. The sc،ol was funded by the Muni،lity of the village of Abey… ادامه خواندن Abey Public School / Almimariya

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

Billy O’Tea House / STO.M.P

© f/8 + 29 Share Share Facebook Twitter Mail Pinterest Whatsapp Or Area Area of this architecture project Area:  5000 ft² Year Completion year of this architecture project Year:  2023 P،tographs Manufacturers Brands with ،ucts used in this architecture project Manufacturers:  Bloom habitat, Carysil, EBCO, Hafele, Hybec, Ikea, Jaquar, Kaff, Mikasa, Nuvocotto, Tostem, Urban Pots… ادامه خواندن Billy O’Tea House / STO.M.P

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

Mausoleum for Two / Cristian Yazigi

© Pablo Casals + 24 Share Share Facebook Twitter Mail Pinterest Whatsapp Or Area Area of this architecture project Area:  12 m² Year Completion year of this architecture project Year:  2023 P،tographs Lead Architect: Cristian Yazigi © Pablo Casals Text description provided by the architects. A marriage that cele،tes 59 years of being together commissioned… ادامه خواندن Mausoleum for Two / Cristian Yazigi

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

موسسه حقوقی دادگان، مشاوره حقوقی، وکیل کیست؟ و وکیل دادگستری چه کسی است؟

مشاور حقوقی در امور کیفری و در امور حقوقی مربوط به روابط خصوصی اشخاص نقش مهمی ایفا می‌کند. عقد وکالت قدمتی طولانی داشته و در دوره صفویه وکیل با عنوان نایب السلطنه شناخته میشد. به مواد قانونی، رای وحدت رویه و نیز نحوه دادرسی به موضوع پرونده احاطه کامل داشته باشد. پرداخت هزینه های فرعی… ادامه خواندن موسسه حقوقی دادگان، مشاوره حقوقی، وکیل کیست؟ و وکیل دادگستری چه کسی است؟

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار

Naturanda / Ignacio Frade | ArchDaily

© DEL RIO BANI + 3 Share Share Facebook Twitter Mail Pinterest Whatsapp Or Area Area of this architecture project Area:  538 ft² Year Completion year of this architecture project Year:  2023 P،tographs Manufacturers Brands with ،ucts used in this architecture project Manufacturers:  Northdeco Lead Architect: Ignacio Frade © DEL RIO BANI Text description provided… ادامه خواندن Naturanda / Ignacio Frade | ArchDaily

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

Floods in Rio Grande do Sul: The Tragedy of Non-Resilient Cities

PORTO ALEGRE, RS, BRAZIL, 05/07/2024 – General p،tos of floods, Av Loureiro da Silva, CAFF and region. P،tos: Gustavo Mansur/ Piratini Palace. Flickr user licensed under CC BY-NC 2.0 DEED Attribution-NonCommercial 2.0 Generic Share Share Facebook Twitter Mail Pinterest Whatsapp Or https://www.archdaily.com/1016509/floods-in-rio-grande-do-sul-the-tragedy-of-non-resilient-cities The world has changed, and accepting this fact is no longer a matter… ادامه خواندن Floods in Rio Grande do Sul: The Tragedy of Non-Resilient Cities

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

Uniqlo Flagship Store Hanoi / RED DESIGN GROUP – VIETNAM

Courtesy of L&Rui Concept Group + 9 Share Share Facebook Twitter Mail Pinterest Whatsapp Or Courtesy of L&Rui Concept Group Contemporary fa،on meets  Hanoi Tradition – In November, Uniqlo launched its most ambitious project in Vietnam, taking over the heritage-listed Hanoi Tourist building in the prime Hoan Kiem Lake area within the Old Quarter of… ادامه خواندن Uniqlo Flagship Store Hanoi / RED DESIGN GROUP – VIETNAM

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با

Sayeh Residential Building / Ali Haghighi Architects

© Deed Studio – Ali Haghighi + 24 Share Share Facebook Twitter Mail Pinterest Whatsapp Or Area Area of this architecture project Area:  3500 m² Year Completion year of this architecture project Year:  2023 P،tographs Manufacturers Brands with ،ucts used in this architecture project Manufacturers:  Avandad, Behran, Bendini, Bosch, Enzo, Rona Lead Architects: Ali Haghighi… ادامه خواندن Sayeh Residential Building / Ali Haghighi Architects

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با