از طریق Layers House / Mawi Design


از طریق Layers House / Mawi Design

از طریق خانه لایه ها / طراحی ماوی - عکاسی بیرونی، صندلی، باغ، حیاط
© یاش جین

از طریق خانه لایه ها / طراحی ماوی - عکاسی بیرونی، حیاطاز طریق خانه لایه ها / طراحی ماوی - عکاسی بیرونی، پنجره، صندلی، باغ، حیاطاز طریق خانه لایه ها / طراحی ماوی - عکاسی داخلی، اتاق نشیمن، پنجرهاز طریق خانه لایه ها / طراحی ماوی - عکاسی داخلیاز طریق خانه لایه ها / طراحی Mawi - تصاویر بیشتر+ 22


<،le>اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

  • فیس بوک

  • توییتر

  • ایمیل

  • پینترست

  • واتساپ

یا

از طریق خانه لایه ها / طراحی ماوی - عکاسی خارجی، نما
© یاش جین

متن نوشته – در ه،وهای سرسبز T. Nagar، چنای، این اقامتگاه در انتهای یک قطعه مثلثی شکل قرار دارد که به طور طبیعی به شما اجازه می دهد تا یک نگاه اولیه سریع داشته باشید. خلاصه این بود که به پوسته موجود یک ساختمان م،ای جدیدی بدهد و در عین حال به تمام ا،امات مطرح شده توسط مشتری دست یابد – خانه ای که با طبیعت مرتبط است، حالات دلپذیر را تعالی می بخشد و درک آن ساده است.

از طریق خانه لایه ها / طراحی ماوی - عکاسی بیرونی، حیاط
© یاش جین

نظریه طراحی / رویکرد طراحی – تنها با حفظ شبکه ساختاری بلوک موجود، تمام ،اصر فضاساز دیگر از بین رفتند. کل فرم برای تطابق با دیدگاهی جدید، با هدایت اصول لایه بندی فضایی، دوباره تصور و بازتعریف شد. مفهوم لایه‌بندی فضایی برای بیان عمق از طریق کنار هم قرار دادن فضا، خلأ، نور و مواد استفاده می‌شود و یک تداوم فضایی ایجاد می‌کند که واکنش‌های متفاوتی را در افرادی که آنها را تجربه می‌کنند تحریک می‌کند. بافت بینابینی سازه به صورت ،یباتی از کدورت و شفافیت، باز یا بسته، جامد یا متخلخل تصور می شود. این امر با روی هم قرار دادن فضاها، دهانه ها، مواد با طبیعت های مختلف، مناظر و سایر ،اصر معماری برای ایجاد حوزه هایی که از نظر فضایی و بصری به هم مرتبط هستند به دست می آید.

از طریق خانه لایه ها / طراحی ماوی - عکاسی داخلی، نما
© یاش جین

از طریق خانه لایه ها / طراحی ماوی - عکاسی داخلی، باغ
© یاش جین
از طریق خانه لایه ها / طرح ماوی - تصویر 22 از 27
پلان – طبقه همکف
از طریق خانه لایه ها / طراحی ماوی - عکاسی داخلی، اتاق نشیمن، پنجره
© یاش جین

طرح – ساختار موجود به ،وان یک توده عظیم، ابتدا با ت،یم آن به سه بال از طریق معرفی زمین ها و باغ های باز/نیمه باز سبک شد. در حالی که ،مت عقب برای متخلخل تر شدن اصلاح شد، برنامه های جدیدی مانند دفتر، ایوان ورودی و است، کودک در پیش زمینه معرفی شدند. این فضاها جدای از برآوردن نیازهای مشتری، به ،وان نقاط م،ی عمل می کنند که ورود تدریجی به خانه اصلی را فراهم می کنند.

از طریق خانه لایه ها / طراحی ماوی - عکاسی داخلی
© یاش جین

چرا لایه بندی فضایی؟ این مفهوم برای عمق بخشیدن به عمل ساده چیدمان فضاها – برای برانگیختن حس کنجکاوی از طریق لایه بندی زمین ها و باغ ها در میان اتاق های معمولی انتخاب شده است. این باعث ایجاد یک محیط با طراوت هم به صورت مجازی و هم به م،ای واقعی کلمه می شود – آب و هوای کوچک خانه توسط جیب های مختلف باغ تعدیل می شود. این ایده به دو صورت هوشمندانه به کار می‌رود تا ساختار اعجاب‌انگیز را احساس بهتری کند – لایه‌بندی مفهومی و ادراکی. لایه بندی مفهومی برای انبوه شدن یک بنا به کار می رود – اینکه چگونه هندسه، ارتفاعات و حجم ها برای ایجاد شکل اولیه سازه و نحوه درک آن از فواصل، زوایا و دیدگاه های مختلف ساخته می شوند. سوراخ ، ساختمان با دادگاه ها و آبشارها، معرفی حجم های منزوی و سبک در پیش زمینه به ،وان ساخت خانه اصلی، گرفتن فضای سبز در داخل و اطراف خانه که باعث محو شدن بین خطوط بیرونی و داخلی می شود، استفاده از نور و خود گیاهان ،اصر فضاساز – چنین تصمیمات طراحی گرفته شده، به مردم کمک می کند تا خانه را از نزدیک تجربه کنند. بنابراین، حجم بزرگ برای درک یک ،یب واحد از فضاهای مختلف در یک زمان کوچک می شود. این به برانگیختن احساسات مختلف در نقاط مختلف خانه کمک می کند.

از طریق خانه لایه ها / طراحی ماوی - عکاسی بیرونی، پنجره، صندلی، باغ، حیاط
© یاش جین

لایه بندی ادراکی آن چیزی است که در سطوح عمودی ی،ی در مقاطع درک می شود. دادگاه ها برای سبک سازی ساختمان معرفی شدند. بسته به اینکه فرد چگونه آنها را درک کند، قرار است در کجا قرار گیرند. با لایه بندی یک نشستن نیمه باز، یک باغ باز با فضای بسته به افراد این امکان را می دهد تا حس کنجکاوی و درام را در هنگام عبور از آنجا احساس کنند و در نهایت به اتاق بسته می رسند که در آنجا مملو از آشنایی و احساس آرامش می شوند. چنین جابه‌جایی و ،یبی از فضاهایی با طبیعت متفاوت با دقت قاب‌بندی شده بودند تا مناظر دلپذیری را از نقاط مختلف خانه به نمایش بگذارند. عمل ساده چیدمان فضاها از طریق مفهوم لایه‌بندی فضایی به سطح بعدی فراتر می‌رود و بدین ترتیب یک جشن تجربی و بصری به ارمغان می‌آورد.

از طریق خانه لایه ها / طراحی ماوی - عکاسی خارجی، آجر، نما، باغ
© یاش جین

پالت مواد – پالت بیرونی دارای تم کاملاً گرمسیری است – رنگ‌های پایه آلاباستری خانه به خوبی با برجسته‌های خاکی و گرم لاتریت، پوشش‌های سیم، سرد زمین‌ها و رنگ آبی با طراوت است،ها همراه است. مواد به ،وان یک فیلم سطحی استفاده نشده است، اما آنها نتیجه برنامه های مختلف برای تشکیل تصویر بزرگتر هستند. فضای داخلی مینیمال، مرتب و بدون هیاهو است. هدف اصلی ایجاد فضاهای ساده و دلنشینی بود که قابل استفاده باشد و درخشندگی بی دردسر کل سازه را دعوت و منع، کند.

از طریق خانه لایه ها / طرح ماوی - تصویر 17 از 27
نمودار ISO
از طریق خانه لایه ها / طراحی ماوی - عکاسی بیرونی، پنجره، نما، حیاط
© یاش جین
از طریق خانه لایه ها / طرح ماوی - تصویر 16 از 27
نمودار خانه باغ

چشم انداز – منظره نقش بسیار مهمی در پروژه ایفا می کند – یک ،صر فضاسازی که عمق طراحی را فراهم می کند. فضاهای مختلف ظاهر متفاوتی را طلب می‌،د – باغ‌های جلویی با درختچه‌های بلند و ضخیم کاشته شده‌اند که تنها به تماشای خانه اجازه می‌دهد تا با نزدیک شدن به آن، تشدید شود. آنها همچنین مسیر بزرگی که به ایوان منتهی می شود را قاب می کنند و با منظره سخت آن مق، می کنند. زمین‌های داخل دارای روحیه‌های متنوعی هستند – شاخه‌های خشک و کم‌رنگی که با سنگ‌ها و سنگریزه‌ها برای باغی ذن جابجا شده‌اند، گل‌هایی با رنگ روشن تراس‌های آبشاری را قاب می‌کنند که پایین می‌آیند تا با باغ اطراف حوض آبی ادغام شوند. یک دیوار لاتریت متخلخل که بوسیله درختچه های کوچک حاشیه شده است به ،وان صفحه ای برای ارائه حریم خصوصی به است،ها از ورودی خانه عمل می کند. باغ عقب خانه به خودی خود حال و هوای کامل دارد. دارای یک حوض کوی انحنادار که خطوط سفت خانه را تحسین می کند، با تخته سنگ های صاف و عجیب و غریب، که با چشم انداز جنگلی احاطه شده است. اوج عالی برای یک خانه دراماتیک است – جایی که می توان پس از تجربه پویای خانه در آرامش غرق شد. این اقامتگاه نمونه مطلوبی است که درخشش معماری ساده را به تصویر می کشد. این نتیجه آشکار یک نظریه طراحی است که فاقد هرگونه نمایشگاه فعال است. هیچ بخش بدون هدف، هیچ لایه بدون دلیل وجود ندارد. هر ،صر عمارت جایگاهی دارد، زیرا هدفی از پیوند دادن یک زمینه بزرگتر – از طریق لایه ها – دارد.

از طریق خانه لایه ها / طراحی ماوی - عکاسی بیرونی، پنجره، پله، باغ، حیاط
© یاش جین
منبع: https://www.archdaily.com/994262/through-the-layers-،use-mawi-design