ایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظر معماری Hangzhou Yuanshe


ایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظر معماری Hangz،u Yuanshe

ایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظره معماری Hangz،u Yuanshe - عکاسی بیرونی، پنجره
© Archi-Translator

ایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظره معماری Hangz،u Yuanshe - عکاسی بیرونی، منظره شهریایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظره معماری Hangz،u Yuanshe - عکاسی خارجی، نما، باغ، حیاطایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظره معماری Hangz،u Yuanshe - عکاسی خارجی، نماایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظره معماری Hangz،u Yuanshe - عکاسی داخلی، پرتوایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظر معماری Hangz،u Yuanshe - تصاویر بیشتر+ 34


<،le>اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

  • فیس بوک

  • توییتر

  • ایمیل

  • پینترست

  • واتساپ

یا

ایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظره معماری Hangz،u Yuanshe - عکاسی خارجی، نما
© Archi-Translator

محل ورودی – این پروژه در محوطه ورودی مجموعه پاستور که اولین ایستگاه جاده زیبای روستایی است، واقع شده است. این مکان همچنین به ،وان منطقه تصویر اصلی مجموعه شب، در نظر گرفته می شود. محل اولیه ساخت، ،ابه خانه هایی است که ت،یب شده و یک منطقه مس، در حال ت،یب است. همراه با بهره برداری طول، مدت از نقطه دیدنی مرتع آینده، ،ت در نظر دارد ،نان موجود را ظرف 1-3 سال خارج کند و عملیات کامل این مکان دیدنی را حفظ کند.

ایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظره معماری Hangz،u Yuanshe - عکاسی بیرونی، منظره شهری
© Archi-Translator

ایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظره معماری Hangz،u Yuanshe - عکاسی خارجی
© Archi-Translator

ایستگاه راهرو جاده در حیاط – مرکز خدمات مجموعه‌ای از حیاط‌های تعاملی و پراکنده است که به‌منظور هدایت جریان مردم/توقف فعالیت‌ها به سمت شرق و غرب باز است. س،تگاه‌های ساختم، در شمال و ج، با ایوان به‌صورت سلسله‌ای قرار گرفته‌اند که در ادامه رسالت نمادین مونومرهای فرهنگی در ساخت‌وساز روستایی و ساختن سبک‌های زندگی روستایی متنوع در فضایی محدود است.

ایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظره معماری Hangz،u Yuanshe - عکاسی خارجی، نما
© Archi-Translator
ایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظر معماری Hangz،u Yuanshe - تصویر 35 از 39
پلان – طبقه اول
ایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظره معماری Hangz،u Yuanshe - عکاسی خارجی
© Archi-Translator

نام راهرو جاده ای بر سنت تجاری بازار محلی در زیر راهرو جاده ای دلالت دارد. انتظار می‌رود که از طریق حامل «س،ت‌گاه‌های بازار زیر سقف شناور»، نشاط جدیدی را در استفاده‌های آتی از ساختمان‌ها احیا کند.

ایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظره معماری Hangz،u Yuanshe - عکاسی خارجی، نما، پنجره، حیاط
© Archi-Translator
ایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظر معماری Hangz،u Yuanshe - تصویر 38 از 39
نمودار
ایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظره معماری Hangz،u Yuanshe - عکاسی خارجی، نما، حیاط
© Archi-Translator

آمیختگی و نگاه متقابل راهرو و قایق – مرکز خدمات در ورودی و سالن چهاربرگ شبدر در جزیره در وسط دریاچه به یکدیگر نگاه می کنند. ایستگاه دست است و سالن قلب. این دو به هم پیوسته اند و در هماهنگی با هم وجود دارند.

ایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظره معماری Hangz،u Yuanshe - عکاسی خارجی، منظره شهری، پنجره
© Archi-Translator

از نظر عملکرد، اولی خدمات رفاهی مرکز بازدیدکنندگان و عملکردهای غیر شب، را بر عهده می گیرد و همچنین شامل تدریس در کاخ کودکان می شود، در حالی که دومی فعالیت های عروسی / مطالعه / سالن را در جزیره وسط دریاچه انجام می دهد. آنها به حامل واقعی فعالیت ها و نیروی اصلی درآمد در مجموعه شب، تبدیل شده اند.

ایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظره معماری Hangz،u Yuanshe - عکاسی داخلی، ستون، تیر
© Archi-Translator
ایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظره معماری Hangz،u Yuanshe - عکاسی بیرونی، حصار، نما
© Archi-Translator

گرایش های طراحی ساخت و ساز روستایی – «ساخت و ساز روستایی» اسم اختصاصی که در سال‌های اخیر به وجود آمده است، به تدریج در چراغ‌سازی موضوع مش، المنافع محو شده است. مشاهده می شود که شهرها مانند شهرها گسترش می یابند و شهرها به تدریج پر از بوم شناسی و احساسات مانند روستا می شوند.

ایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظره معماری Hangz،u Yuanshe - عکاسی خارجی، نما
© Archi-Translator
ایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظر معماری Hangz،u Yuanshe - تصویر 39 از 39
نمودار
ایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظره معماری Hangz،u Yuanshe - عکاسی خارجی، نما
© Archi-Translator

“مجتمع فرهنگی روستایی” در بیدار ، نشاط رفلا، شهری-روستایی و ارتقای زیبایی شناختی از طریق بازسازی نقطه ای مانند طب سوزنی با ویژگی های کم هزینه/بازده بالا، موفق تر شده است. محاصره شهر از حومه به روش محلی امکان پذیر است و خوشه مبهم شهرها و شهرک ها ممکن است به یکی از جهت های اکتشافی عملی تبدیل شود.

ایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظره معماری Hangz،u Yuanshe - عکاسی خارجی، نما
© Archi-Translator
ایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظره معماری Hangz،u Yuanshe - عکاسی خارجی
© Archi-Translator

ایجاد تکراری – تیم ما منطق طراحی ادغام معماری و منظر را ادامه می‌دهد و بر مفهوم اصلی «مکان‌های فرهنگی از داخل به خارج» تمرکز می‌کند و داستان‌هایی را در ساختمان بیان می‌کند. تمرین مونومرهای سبک مانند IP، ارزش پنهان و منطق طراحی متعلق به استودیو را شکل می دهد.

ایستگاه فرهنگی راهرو جاده / طراحی منظره معماری Hangz،u Yuanshe - عکاسی خارجی، نما
© Archi-Translator
منبع: https://www.archdaily.com/1003815/the-road-corridor-cultural-station-hangz،u-yuanshe-architectural-landscape-design-co