محله ساگرادا فامیلیا / معماری و شهرسازی ARQBR


محله ساگرادا فامیلیا / معماری و شهرسازی ARQBR

محله ساگرادا فامیلیا / معماری و شهرسازی ARQBR - عکاسی بیرونی
© Joana France

محله ساگرادا فامیلیا / معماری و شهرسازی ARQBR - عکاسی بیرونیمحله ساگرادا فامیلیا / ARQBR Arquitetura e Urbanismo - عکاسی داخلیمحله ساگرادا فامیلیا / ARQBR Arquitetura e Urbanismo - عکاسی داخلیمحله ساگرادا فامیلیا / ARQBR Arquitetura e Urbanismo - عکاسی بیرونی، جنگلSagrada Familia Parish / ARQBR Arquitetura e Urbanismo - تصاویر بیشتر+ 39


<،le>اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

  • فیس بوک

  • توییتر

  • ایمیل

  • پینترست

  • واتساپ

یا

محله ساگرادا فامیلیا / معماری و شهرسازی ARQBR - عکاسی بیرونی
© Joana France
محله ساگرادا فامیلیا / معماری و شهرسازی ARQBR - عکاسی بیرونی
© Joana France

توضیحات متنی ارائه شده توسط معماران. مفهوم معماری اتخاذ شده خود را از رابطه بین م،ویت، طبیعت و جامعه آشکار می کند. م،ویت خود را در دین کاتولیک از طریق مناسک، جشن‌ها و نمادهای مقدس خود در میان می‌گذارد. حس مقدس از طریق تماس حساس طبیعت که حضور الهی و ادغام با کیهان را تداعی می کند، می ایستد و خود را بازسازی می کند. معماری نیز به ،ه خود، فضای ممتاز تجلی امر قدسی توسط شخصی بوده است که در آن نور به ظرافت نفوذ می‌کند یا سکوت سنگ در زمزمه دعاها خود را نشان می‌دهد. شبستان مدور این ژست استقبال را به ،وان یک مفهوم به ارمغان می آورد، زیرا محراب را به جماعت نزدیک می کند.

محله ساگرادا فامیلیا / معماری و شهرسازی ARQBR - عکاسی بیرونی
© Joana France
محله ساگرادا فامیلیا / معماری و شهرسازی ARQBR - عکاسی بیرونی
© Joana France

نور طبیعی از طریق حلقه دایره ای سقف نفوذ می کند و فضای داخلی شبستان را که نیمی از ارتفاع طبیعی زمین قرار دارد، دگرگون می کند. این امکان سرریز چشم انداز را از طریق یک دهانه کوچک تراز شده در طبقه همکف فراهم می کند و در عین حال صمیمیت فضای داخلی را حفظ می کند. چنین ویژگی تنها به دلیل افزایش حجم بتن مدور، معلق توسط شش ستون که متعلق به شالوده سازه ای کاشته شده در توپوگرافی است، امکان پذیر است. با آشکار ، حضور افق، معماری به ،صری سازنده منظر تبدیل می‌شود، روزنه‌ای به بعد شاعرانه جهان و پیوند واقعیت مادی به نگاه تماشاگرش.

Sagrada Familia Parish / ARQBR Arquitetura e Urbanismo - عکاسی داخلی، نیمکت، صندلی
© Joana France
محله ساگرادا فامیلیا / ARQBR Arquitetura e Urbanismo - عکاسی داخلی
© Joana France
محله ساگرادا فامیلیا / معماری و شهرسازی ARQBR - تصویر 43 از 44
پلان – طبقه همکف
محله ساگرادا فامیلیا / ARQBR Arquitetura e Urbanismo - عکاسی داخلی
© Joana France
محله ساگرادا فامیلیا / ARQBR Arquitetura e Urbanismo - عکاسی داخلی، پله ها، نرده
© Joana France
محله ساگرادا فامیلیا / معماری و شهرسازی ARQBR - تصویر 44 از 44
بخش
Sagrada Familia Parish / ARQBR Arquitetura e Urbanismo - عکاسی بیرونی، نما
© Joana France

می توان بیان کرد که مفهوم معماری سه فرض اساسی برازیلیا را ،یب می کند: کاشت مجموعه معماری که با ظرافت بر توپوگرافی اعمال می شود و باز شدن آن به افق. تفکیک ناپذیری شهر و معماری آن، بین فضای عمومی و خصوصی و در نتیجه، بین اجتماع و امر مقدس. و سوم، در نظر گرفتن چشم انداز به ،وان یک ،صر ساختاری و اساسی پیکربندی معماری، که با گنجاندن برازیلیا در فهرست سایت های میراث جه، یونسکو به رسمیت شناخته شده است.

محله ساگرادا فامیلیا / معماری و شهرسازی ARQBR - عکاسی بیرونی
© Joana France
منبع: https://www.archdaily.com/999706/sagrada-familia-parish-arqbr-arquitetura-e-urbanismo