پلان خانه زیر 100 متر مربع: 30 مثال مفید


© ArchDaily

© ArchDaily

چالش طراحی خانه ای با محدودیت بودجه و فضای محدود، همراه با وظیفه ضروری پاسخگویی صحیح به نیازهای کاربر، گاهی یکی از چالش برانگیزترین و انگیزه ترین وظایف یک معمار است. چگونه می تو،د به بهترین نحو از فضا استفاده کنید؟ چگونه می تو،د از هدر رفتن مواد جلوگیری کنید؟ گسترش احتمالی خانه در آینده را چگونه پیش بینی می کنید؟ و چگونه می‌تو،د یک طراحی ساده ایجاد کنید که برای ،نانش نیز ارزش ایجاد کند؟

برای کمک به شما در این فرآیند، آرشیو پروژه های خود را بررسی کردیم تا 30 خانه را انتخاب کنیم که با وجود اندازه گیری کمتر از 100 متر مربع، راه حل های معماری جالبی ارائه می دهند.

ادامه مطلب »


منبع: https://www.archdaily.com/893170/،use-plans-under-100-square-meters-30-useful-examples