چند رسانه ای AMC / Maden Group


چند رسانه ای AMC / Maden Group

چند رسانه ای AMC / گروه Maden - عکاسی خارجی
© لئونیت ابراهیمی

چند رسانه ای AMC / گروه Maden - عکاسی خارجیچند رسانه ای AMC / گروه Maden - عکاسی خارجیچند رسانه ای AMC / Maden Group - عکاسی داخلی، آجرچند رسانه ای AMC / Maden Group - عکاسی داخلی، آجرچند رسانه ای AMC / Maden Group - تصاویر بیشتر+ 6


<،le>اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

 • فیس بوک

 • توییتر

 • ایمیل

 • پینترست

 • واتساپ

یا


 • <،le>حوزه مساحت این پروژه معماری حوزه :
  17100 متر مربع

 • <،le>سال سال اتمام این پروژه معماری

  سال:

  2022


 • <،le>ع، ها

 • معماران اصلی:

  ایده آل وجه، راشیت زنلی

چند رسانه ای AMC / گروه Maden - عکاسی خارجی
© لئونیت ابراهیمی

توضیحات متنی ارائه شده توسط معماران. معماری ساختمان با سبکی بروتالیستی و با استفاده از مصالحی که در کشورهای ما مشخص است مانند بلوک های بتنی و سفالی مشخص می شود. مصالحی مانند بتن و بلوک نشان دهنده فرهنگ ساخت و ساز در کشور ما طی سالیان گذشته است. درمان مواد در جسم با ،وج از رنگ طبیعی خود ماده انجام می شود و به این ترتیب بین شکل جسم و رنگ آن ریتم و هارمونی ایجاد می شود.

چند رسانه ای AMC / Maden Group - عکاسی داخلی، آجر
© لئونیت ابراهیمی
چند رسانه ای AMC / Maden Group - تصویر 11 از 11
پلان – طبقه همکف
چند رسانه ای AMC / Maden Group - عکاسی خارجی، آجری، نما
© لئونیت ابراهیمی

حجم ساختمان در اشکال هندسی منظم است، جایی که ماژول در برابر حجم خودنمایی می کند و هم از نظر معماری و هم از جنبه عملکردی به ساخت و ساز شخصیت می بخشد. ویژگی شی این است که ماژول ها به گونه ای ساخته شده اند که بازی سایه-نور هم در داخل و هم در خارج از جسم انجام می شود.

چند رسانه ای AMC / Maden Group - عکاسی داخلی، آجر
© لئونیت ابراهیمی

این ساختمان دارای عملکرد اداری و چند رسانه ای است که در خدمت رویدادهای چندفرهنگی مختلف، صحنه نگاری، فضای تصویربرداری و مدیریت است.

چند رسانه ای AMC / گروه Maden - عکاسی خارجی
© لئونیت ابراهیمی
چند رسانه ای AMC / Maden Group - تصویر 10 از 11
آ،و
چند رسانه ای AMC / Maden Group - عکاسی داخلی، آجر
© لئونیت ابراهیمی

“معماری که وارد همزیستی با نور می شود، به سادگی در نور، روز و شب یک فرم ایجاد نمی کند، بلکه اجازه می دهد نور به فرم تبدیل شود.” – ریچارد مایر – معمار

چند رسانه ای AMC / گروه Maden - عکاسی خارجی
© لئونیت ابراهیمی
منبع: https://www.archdaily.com/995095/amc-multimedia-maden-group