کتابخانه رسانه ساختمان Les Halles و فضای چند منظوره / Zita Architectes


کتابخانه رسانه ساختمان Les Halles و فضای چند منظوره / Zita Architectes

کتابخانه رسانه ساختمان Les Halles و فضای چند منظوره / Zita Architectes - عکاسی بیرونی، ویندوز
© Maxime Vermeulen

کتابخانه رسانه ساختمان Les Halles و فضای چند منظوره / Zita Architectes - عکاسی بیرونی، ویندوزکتابخانه رسانه ساختمان Les Halles و فضای چند منظوره / Zita Architectes - عکاسی خارجی، نماکتابخانه رسانه ساختمان Les Halles و فضای چند منظوره / Zita Architectes - عکاسی داخلی، میز، صندلیکتابخانه رسانه ساختمان Les Halles و فضای چند منظوره / Zita Architectes - عکاسی داخلیکتابخانه رسانه ساختمان Les Halles و فضای چند منظوره / Zita Architectes - تصاویر بیشتر+ 21


<،le>اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

  • فیس بوک

  • توییتر

  • ایمیل

  • پینترست

  • واتساپ

یا

کتابخانه رسانه ساختمان Les Halles و فضای چند منظوره / Zita Architectes - عکاسی بیرونی، ویندوز
© Maxime Vermeulen

توضیحات متنی ارائه شده توسط معماران. هدف این پروژه تبدیل «معبد مصرف» (ساختمان تجاری موجود) به «کلیسای جامع فرهنگ» است. نه به م،ای جایگزینی یکی با دیگری، بلکه با استفاده از بهترین هر دو.

کتابخانه رسانه ساختمان Les Halles و فضای چند منظوره / Zita Architectes - عکاسی خارجی
© Maxime Vermeulen
کتابخانه رسانه ساختمان Les Halles و فضای چند منظوره / Zita Architectes - تصویر 18 از 26
طرح سایت

در چارچوب بازسازی، پروژه کیفیت ساختمان تجاری را حفظ می کند – ی،ی سطح وسیعی را که فراهم می کند و آزادی طرحی که از طریق فقدان هر گونه دیوار یا پست باربر در فواصل زیاد ارائه می دهد – و آنچه را فراهم می کند برای عملکرد من، یک تاسیسات عمومی ضروری است: نور، نماها به بیرون، راحتی، کیفیت فضاها و هویت قوی.

کتابخانه رسانه ساختمان Les Halles و فضای چند منظوره / Zita Architectes - عکاسی خارجی، نما
© Maxime Vermeulen
کتابخانه رسانه ساختمان Les Halles و فضای چند منظوره / Zita Architectes - عکاسی خارجی، نما، حیاط
© Maxime Vermeulen

تنها چند دیوار بنایی و دال پایینی حفظ شده است و بر روی این پایه و درون این محوطه، پروژه جدیدی ایجاد می شود و بر اساس یک دستگاه حجمی که از تمام اه، برنامه فراتر می رود: سیستمی از پوسته ها راه اندازی شده است. فراتر از دیوارهای موجود قابل مشاهده باشد تا هویت جدیدی را برای ساختمان آشکار و دگرگون کند. بنابراین آنها ایده تجدید و تحول عمیق سایت را نشان خواهند داد.

کتابخانه رسانه ساختمان Les Halles و فضای چند منظوره / Zita Architectes - عکاسی داخلی، آشپزخانه، درب، میز، پنجره، نما
© Maxime Vermeulen
کتابخانه رسانه ساختمان Les Halles و فضای چند منظوره / Zita Architectes - عکاسی داخلی، اتاق نشیمن، قفسه بندی، صندلی
© Maxime Vermeulen
کتابخانه رسانه ساختمان Les Halles و فضای چند منظوره / Zita Architectes - تصویر 19 از 26
پلان طبقه

پوسته ها همه ی،ان هستند. هر کدام از آنها در بالاترین ضلع خود لعاب دارند تا نور طبیعی را در هر زم، از روز به قلب کتابخانه رسانه بیاورند و مناظری از آسمان، درختان، برج کلیسا و غیره داشته باشند. علاوه بر این، چند برابر شدن پوسته یک شکل “جعبه تخم مرغ” ایجاد می کند که آ،تیک مناطق مشاوره را بهبود می بخشد.

کتابخانه رسانه ساختمان Les Halles و فضای چند منظوره / Zita Architectes - عکاسی داخلی، میز، صندلی
© Maxime Vermeulen
کتابخانه رسانه ساختمان Les Halles و فضای چند منظوره / Zita Architectes - عکاسی داخلی، میز، قفسه بندی، پنجره، صندلی
© Maxime Vermeulen

یک چارچوب فولادی کل سقف را پشتیب، می کند، از جمله 750 متر مربع بدون تکیه گاه های می،. یک غشاء EPDM تمام سقف ها و تراشه های پنجره های آلومینیومی را می پوشاند. گارگویل های ف،ی آب بار، را که از شبکه ناودان به فضاهای سبز اطراف جریان می یابد، به نمایش می گذارند.

کتابخانه رسانه ساختمان Les Halles و فضای چند منظوره / Zita Architectes - عکاسی داخلی، اتاق غذاخوری، صندلی
© Maxime Vermeulen
کتابخانه رسانه ای ساختمان لس ها، و فضای چند منظوره / معماران زیتا - تصویر 20 از 26
بخش 1

بیشتر فضاهای کتابخانه رسانه باز است. بنابراین، در زیر این سقف نمادین، معدود عملکردهای بسته و منزوی در سراسر سالن وسیع توزیع شده است. آنها در «جعبه‌هایی» شناسایی می‌شوند که خوشه‌ها و فضاهای مختلف را ساختار می‌دهند. این چیدمان امکان تعریف فضاها را در مقیاس انس، و مساعد برای تخصیص مکان، بدون پارتیشن بندی یا ساختگی فراهم می کند. این جعبه ها همچنین فضاها را بازتر می کنند. در واقع، دیوارها به‌،وان تکیه‌گاهی برای نمایش‌ها، ریل‌های تصویر، برجستگی‌ها و مهم‌تر از همه قفسه‌بندی در نظر گرفته می‌شوند تا فضا را از واحدهای قفسه‌بندی خطی رها کنند و به نمایشگاه‌ها و گردش بین حوزه‌های موضوعی مختلف کمک کنند.

کتابخانه رسانه ساختمان Les Halles و فضای چند منظوره / Zita Architectes - عکاسی خارجی، پنجره، نما
© Maxime Vermeulen
منبع: https://www.archdaily.com/1001396/les-halles-building-media-li،ry-and-multifunctional-،e-zita-architectes