کتابخانه کاتسورا در دانشگاه کیوتو / K.ASSOCIATES/Architects


کتابخانه کاتسورا در دانشگاه کیوتو / K.ASSOCIATES/Architects

کتابخانه کاتسورا در دانشگاه کیوتو / K.ASSOCIATES/Architects - عکاسی بیرونی، نما
© Shigeo Ogawa

کتابخانه کاتسورا در دانشگاه کیوتو / K.ASSOCIATES/Architects - عکاسی خارجی، نما، پنجرهکتابخانه Katsura در دانشگاه کیوتو / K.ASSOCIATES/Architects - عکاسی داخلی، پله ها، شیشه، نما، نردهکتابخانه کاتسورا در دانشگاه کیوتو / K.ASSOCIATES/Architects - عکاسی داخلی، صندلیکتابخانه کاتسورا در دانشگاه کیوتو / K.ASSOCIATES/Architects - عکاسی بیرونیکتابخانه Katsura در دانشگاه کیوتو / K.ASSOCIATES/Architects - تصاویر بیشتر+ 15


<،le>اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

  • فیس بوک

  • توییتر

  • ایمیل

  • پینترست

  • واتساپ

یا

کتابخانه کاتسورا در دانشگاه کیوتو / K.ASSOCIATES/Architects - عکاسی خارجی، نما، پنجره
© Shigeo Ogawa

توضیحات متنی ارائه شده توسط معماران. دانشکده مهندسی دانشگاه کیوتو، که در اصل در پردیس اصلی هیاکومانبن در شمال شرقی شهر کیوتو واقع شده است، به تدریج به یک پردیس جدید در کاتسورا، بخش غربی کیوتو، منتقل شده است. این پردیس جدید Katsura با کنترل تصویر دقیق ساخته شده است تا یک موضوع واحد برای کل محوطه ایجاد کند. و پروژه این بار راه اندازی یک کتابخانه جدید برای پردیس کاتسورا بود. در سال 1394 مقرر شد پیشنهادی برای ساخت این کتابخانه ارائه کنیم تا به و، فرهنگ و علوم ارائه شود. این سایت قبلاً در طرح کل دانشگاه تعیین شده بود. رو به بال دفتر دانشکده مهندسی، با منظره ای دور از جنگل بامبو، از خیابان های شهر کیوتو در شرق. اولین طرح در ارتباط با دستورالعمل های دانشکده فنی انجام شد.

کتابخانه کاتسورا در دانشگاه کیوتو / K.ASSOCIATES/Architects - عکاسی داخلی، آشپزخانه
© Shigeo Ogawa
کتابخانه کاتسورا در دانشگاه کیوتو / K.ASSOCIATES/Architects - تصویر 17 از 20
پلان – طبقه 1
کتابخانه کاتسورا در دانشگاه کیوتو / K.ASSOCIATES/Architects - عکاسی داخلی، صندلی
© Shigeo Ogawa
کتابخانه Katsura در دانشگاه کیوتو / K.ASSOCIATES/Architects - عکاسی داخلی، میز، صندلی، پنجره، قفسه بندی
© Shigeo Ogawa

برای اینکه منظره شرق از بال دفتر مسدود نشود، اولین طرح ساخت یک سازه کم ارتفاع، فقط یک طبقه بالاتر از سطح میدان بود. تأسیسات کتابخانه در زیر این ارتفاع، با در نظر گرفتن منظر شهری، طراحی شده و به ،وان گسترش خطی بال دفتر ساخته شده است. این نکات تا زمان تدوین طرح نهایی به طور مستمر پیگیری می شد. با این حال، طرح نهایی باید به کمتر از نیمی از طرح اول کاهش می‌یابد، و ما را به ارائه یک پیشنهاد جایگزین محدود می‌کند که شامل کارکردهای ضروری برای امکانات کتابخانه برای دانشکده، و همچنین برای عموم مردم همسایه باشد. همه توابع دیگر فقط به ،وان گزینه هایی برای برنامه های افزودنی آینده پیشنهاد شدند.

کتابخانه Katsura در دانشگاه کیوتو / K.ASSOCIATES/Architects - عکاسی داخلی، پله ها، شیشه، نما، نرده
© Shigeo Ogawa
کتابخانه کاتسورا در دانشگاه کیوتو / K.ASSOCIATES/Architects - تصویر 18 از 20
بخش ها

حتی در طرح نهایی، مطمئن شدیم که تصویر بال دفتر رو به شرق به هم نخورد، امتداد خطی از بال دفتر دنبال شد و نمای دور شهر کیوتو بر فراز جنگل بامبو از اتاق مطالعه محافظت شد. در ابتدا پیشنهاد شد. علاوه بر این، برای نمای بیرونی ساختمان از کاشی های آجری استفاده شد که در کل پلان پردیس کاتسورا ا،امی بود.

کتابخانه کاتسورا در دانشگاه کیوتو / K.ASSOCIATES/Architects - عکاسی خارجی، نما، پنجره
© Shigeo Ogawa

این روکش کاشی آجری قانون اساسی برای پردیس های دانشگاهی بوده است، همانطور که در گذشته برای موسسه فناوری کیوتو و دانشگاه هنر کیوتو دیده شده بود و بر این اساس در طراحی پلان نهایی از این قانون پیروی کردیم. ما معتقد بودیم که این پروژه به جای طراحی معماری متمایز، نیاز به معماری دارد که با کل محوطه دانشگاه ،یب شود، از جمله جزئیات بیرونی مانند میدان و معابر برای قدم زدن.

کتابخانه کاتسورا در دانشگاه کیوتو / K.ASSOCIATES/Architects - عکاسی بیرونی
© Shigeo Ogawa
کتابخانه کاتسورا در دانشگاه کیوتو / K.ASSOCIATES/Architects - تصویر 19 از 20
ارتفاعات

برای پردیس مؤسسه فناوری تاریخی کیوتو، ما چنین فضاهای معماری را پیشنهاد کردیم که کمی متفاوت از کل تصویر دانشگاه بود، اما همچنان با آن هماهنگ بود، درست مانند پروژه KIT HOUSE. با این حال، اینجا در پردیس Katsura، حرکت تدریجی هنوز برای بیش از 10 سال ادامه دارد و هنوز تکمیل نشده است. بنابراین، ما به این نتیجه رسیدیم که م،ادار است، نه ارائه یک معماری برجسته، بلکه با ایجاد یک معماری محتاطانه به ،وان یک فضای عمومی، صحنه ای را برای اجرای یک لحن موزون راه اندازی کنیم. این راهی برای پرورش تاریخ این پردیس جدید است.

کتابخانه کاتسورا در دانشگاه کیوتو / K.ASSOCIATES/Architects - عکاسی خارجی، نما، پنجره
© Shigeo Ogawa
منبع: https://www.archdaily.com/999294/katsura-li،ry-at-kyoto-university-ssociates-architects