گروه چند شیروانی / bkm


گروه چند شیرو، / bkm

گروه چند شیرو، خانه / bkm - عکاسی بیرونی، پنجره، باغ
© نیت کوک

چند شیرو، خانه / گروه bkm - عکاسی داخلی، میز، پنجره، تیر، نردهگروه چند شیرو، / bkm - عکاسی خارجی، پنجره، نماچند شیرو، خانه / گروه bkm - عکاسی داخلی، آشپزخانه، کانتر، پنجرهگروه چند شیرو، / bkm - عکاسی خارجی، پنجره، نماگروه چند شیرو، / bkm - تصاویر بیشتر+ 26


<،le>اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

  • فیس بوک

  • توییتر

  • ایمیل

  • پینترست

  • واتساپ

یا

گروه چند شیرو، / bkm - عکاسی خارجی، پنجره، نما
© نیت کوک

توضیحات متنی ارائه شده توسط معماران. واقع در حومه خانه چند شیرو، Gdynia در مجاورت طبیعت است. خانه در شیب قرار دارد که از آن مناظر باشکوهی در پارک منظره تری سیتی وجود دارد. اختلاف توپوگرافی قطعه تقریباً 7 متر است. آرزوی مشتریان این بود که از ،مت نشیمن و اتاق خواب منظره ای زیبا از جنگل داشته باشند و ارتفاع اتاق های طبقه اول را به حدا،ر برسانند. بنابراین، مفهوم خانه چند شیرو، که باعث ایجاد هر چه بیشتر محورهای دید به سمت پارک منظره و افزایش ارتفاع اتاق ها تا پشت بام می شود.

چند شیرو، خانه / گروه bkm - عکاسی بیرونی، پنجره، باغ، حیاط
© نیت کوک
خانه چند شیرو، / گروه bkm - عکاسی خارجی، پنجره، در، آجر، نما، باغ
© نیت کوک

شیب تند زمین ،مت خصوصی باغ را از خیابان جدا می کند و منطقه سبز آرامی را مشرف به پارک سه شهر ایجاد می کند. ساختمان با استفاده از مصالح طبیعی و اصیل مانند آجر سعی در تکمیل محیط اطراف دارد.

چند شیرو، خانه / گروه bkm - عکاسی داخلی، میز، پنجره، تیر، نرده
© نیت کوک

ارتفاع جلویی به صورت دو بلوک یک طبقه موازی (گاراژ در ضلع غربی و آشپزخانه در ضلع شرقی) با نمای گچ بری سفید مایل به رنگ با اضافات پانل های hpl خا،تری تیره طراحی شده است. دو ،مت امتداد یافته پایین تر با سقف شیرو، با ،مت بالاتر که با آجر خا،تری مایل به بژ روشن پوشیده شده است تقاطع یافته اند. به لطف این چیدمان، ورودی ساختمان در ،مت مرکزی نمای جلویی به طور طبیعی برجسته می شود.

خانه چند شیرو، / گروه bkm - عکاسی داخلی، اتاق نشیمن
© نیت کوک
خانه چند شیرو، / گروه bkm - تصویر 31 از 31
بخش AA
چند شیرو، خانه / گروه bkm - عکاسی داخلی، آشپزخانه، کانتر، پنجره
© نیت کوک

شیب تند زمین ،مت خصوصی باغ را از خیابان جدا می کند و منطقه سبز آرامی را مشرف به پارک سه شهر ایجاد می کند. ساختمان با استفاده از مصالح طبیعی و اصیل مانند آجر سعی در تکمیل محیط اطراف دارد.

چند شیرو، خانه / گروه bkm - عکاسی داخلی، آشپزخانه، صندلی
© نیت کوک
خانه چند شیرو، / گروه bkm - تصویر 28 از 31
پلان – طبقه همکف
چند شیرو، خانه / گروه bkm - عکاسی داخلی، آشپزخانه
© نیت کوک

از سمت باغ، خانه از دو بلوک مشخص با سقف شیرو، تشکیل شده است. ،مت مرکزی با اتاق نشیمن به سمت باغ کشیده شده است. نمای این بلوک تماماً با آجر پوشیده شده است. بلوک سفید که در آن اتاق تفرجگاه و اتاق خواب ها قرار دارد، فرورفته است و مقیاس آن همانند نمای آجری است. این خانه در زمینی سخت با شیب ساخته شد تا به طور مطلوب با منظره و شرایط نور خورشید مطابقت داشته باشد.

خانه چند شیرو، / گروه bkm - عکاسی بیرونی، پنجره، نما، باغ، حیاط
© نیت کوک

در فرآیند طراحی داخلی، استفاده از مواد طبیعی و همچنین در نماها برای حفظ فضایی دنج و گرم مهم بود، به جای زرق و برق، ما می خواستیم در عین حفظ حدا،ر عملکرد، بر سادگی، فروتنی و کیفیت بالا تمرکز کنیم.

گروه چند شیرو، خانه / bkm - عکاسی بیرونی، پنجره، باغ
© نیت کوک
منبع: https://www.archdaily.com/994165/multi-gable-،use-bkm-group