24 استخر سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی


24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی

24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 1 از 30
Living Screen House / کارگاه معماری CplusC. تصویر © موری فردریک

<،le>اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

  • فیس بوک

  • توییتر

  • ایمیل

  • پینترست

  • واتساپ

یا

در معماری، آب احساسات آرامش و رفاه را برمی انگیزد. این ،صر از طریق ماهیت پویا و سیال خود بر طراحی تأثیر گذاشته است. با پیشرفت های تکنولوژیکی اخیر، معماران برخی از استراتژیک ترین، مبتکرانه ترین و غیرمنتظره ترین تقاطع های طراحی و H2O را ایجاد کرده اند.

در زیر مجموعه ای از است،های سرپوشیده را ارائه کرده ایم که کاربرد آب در فضاهای مختلف را برجسته می کند و ارتباط آن را با مادی و کاربری نشان می دهد.

24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 2 از 3024 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 3 از 3024 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 4 از 3024 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 5 از 3024 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصاویر بیشتر+ 25

24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 30 از 30
© A2arquitectos
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 29 از 30
© فرناندو گوئرا | FG+SG
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 15 از 30
© لوک رویمنز
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 22 از 30
© جان تلخ
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 3 از 30
© Mariela Apollonius
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 6 از 30
© هکتور فرناندز سانتوس دیز
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 13 از 30
با احترام از ن،ت آفیس-علیرضا تقابنی
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 26 از 30
© فرناندو گوئرا | FG+SG
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 8 از 30
© کنت سو
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 7 از 30
© کنت سو
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 5 از 30
© Vinicius Nunes
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 18 از 30
© فرناندو گوئرا | FG+SG
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 19 از 30
© جک هابهاوس
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 28 از 30
© هلن بینه
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 20 از 30
© ژان باپتیست دورنر
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 24 از 30
© والنتین جک
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 2 از 30
© والنتین جک
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 10 از 30
© اما پیتر
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 25 از 30
© PierMario Ruggeri
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 12 از 30
© مارچلو ماریانا
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 21 از 30
© مارچلو ماریانا
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 11 از 30
© مارچلو ماریانا
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 16 از 30
© کریستوفر فردریک جونز
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 14 از 30
© موری فردریک
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 17 از 30
© Josefotoinmo
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 23 از 30
© کریستوبال پالما
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 4 از 30
© Yo،hiro Koitani + Aby Helfon و Ramón Helfon
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 9 از 30
© Yo،hiro Koitani + Aby Helfon و Ramón Helfon
24 است، سرپوشیده: آوردن آرامش آب به فضاهای داخلی - تصویر 27 از 30
© هلن بینه

این مجموعه یکی از بسیاری از گروه بندی های محتوای جالب است که توسط کاربران ثبت نام شده ما ساخته شده است. به یاد داشته باشید که می تو،د آنچه را که به شما الهام می بخشد را در My ArchDaily ذخیره و مدیریت کنید. حساب کاربری برای خود بسازید اینجا.

یادداشت ویراستار: این مقاله در ابتدا در 14 می 2019 منتشر شده است.




منبع: https://www.archdaily.com/916664/indoor-pools-bringing-tranquility-to-interiors