خانه دادگاه سایه / معماران Shinsuke Fujii


خانه دادگاه سایه / معماران Shinsuke Fujii

دادگاه سایه / معماران Shinsuke Fujii - عکاسی داخلی، پنجره، نما، تیر
© To،hide Kajiwara

Shade Court House / Shinsuke Fujii Architects - عکاسی بیرونی، پنجره، نمادادگاه سایه / معماران Shinsuke Fujii - عکاسی خارجی، نمادادگاه سایه / معماران Shinsuke Fujii - عکاسی داخلی، میز، صندلی، تیردادگاه سایه / معماران Shinsuke Fujii - عکاسی داخلی، پنجره، پرتوShade Court House / معماران Shinsuke Fujii - تصاویر بیشتر+ 7


<،le>اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

  • فیس بوک

  • توییتر

  • ایمیل

  • پینترست

  • واتساپ

یا

Shade Court House / Shinsuke Fujii Architects - عکاسی بیرونی، پنجره، نما
© To،hide Kajiwara

توضیحات متنی ارائه شده توسط معماران. در پشت بام بزرگ، دهانه های مختلف بزرگ و کوچک وجود دارد و ما یک “تراس زندگی” نیمه باز در نزدیکی اطراف داریم.

دادگاه سایه / معماران Shinsuke Fujii - عکاسی داخلی، میز، صندلی، تیر
© To،hide Kajiwara

با تنظیم فضاهای زندگی مبهم بین داخل و خارج از منزل، می تو،د بسته به فصل و زمان از آفتابگیرها و فضاهای سایه متنوع لذت ببرید.

دادگاه سایه / معماران Shinsuke Fujii - عکاسی داخلی، پنجره، پرتو
© To،hide Kajiwara
Shade Court House / معماران Shinsuke Fujii - تصویر 11 از 12
پلان – طبقه اول و دوم

خانه ای است که می تو،د در آن زندگی کنید و مکان مورد علاقه خود را انتخاب کنید، مانند مطالعه، بازی با سگ، چرت زدن و صرف غذا.

دادگاه سایه / معماران Shinsuke Fujii - عکاسی داخلی، پنجره، پرتو
© To،hide Kajiwara

علاوه بر این، با وجود به دست آوردن حدا،ر مساحت در یک نرخ پوشش محدود (ژاپنی کم)، ما ساختمان را از جاده عقب نشینی کردیم و ارتفاع سقف را بیشتر کاهش دادیم تا محیط اطراف را در نظر بگیریم.

دادگاه سایه / معماران Shinsuke Fujii - عکاسی خارجی، نما
© To،hide Kajiwara
منبع: https://www.archdaily.com/996984/shade-court-،use-،nsuke-fujii-architects