خانه کوچک روی رودخانه / APS / آرکیتکتوس پابلو سنمارتین


خانه کوچک روی رودخانه / APS / آرکیتکتوس پابلو سنمارتین

خانه کوچک روی رودخانه / APS / Pablo Senmartin Arquitectos - عکاسی بیرونی
© آندرس دومینگز

خانه کوچک روی رودخانه / APS / Pablo Senmartin Arquitectos - عکاسی بیرونی، جنگلخانه کوچک روی رودخانه / APS / Pablo Senmartin Arquitectos - عکاسی بیرونیخانه کوچک روی رودخانه / APS / Pablo Senmartin Arquitectos - عکاسی داخلی، جنگل، عرشهخانه کوچک روی رودخانه / APS / Pablo Senmartin Arquitectos - عکاسی داخلی، پرتوخانه کوچک روی رودخانه / APS / Pablo Senmartin arquitectos - تصاویر بیشتر+ 32


<،le>اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

  • فیس بوک

  • توییتر

  • ایمیل

  • پینترست

  • واتساپ

یا

خانه کوچک روی رودخانه / APS / Pablo Senmartin Arquitectos - عکاسی بیرونی، جنگل
© آندرس دومینگز

تأملی در مناظر ما و بازگشت به جوهر کودکی برای س،ت، بازی و کاوش، پناهگاه، خانه درختی، تابستان، ارزش استعاری قلمرو ایجاد شده، آگاهی از مکان زندگی شده، گذر زمان، داخل جنگل و کنار رودخانه».

منظر همان چیزی است که در طبیعت وجود دارد و فراتر از بصری یا ادراکی است، اگر آن را به ،وان سیستمی از منابع و تعاملاتی درک کنیم که به آن اجازه می دهد وجود داشته باشد و به آن ارزش بدهد، توانایی گفت و گو با آن بدون آسیب رساندن به ماهیت آن است. معماری زم، است که بد،د چگونه آن سیستم را بخو،د و به آن بپیوندید، اگر از محیط زیست آگاه هستید، به ،وان یک ،صر دیگر که از منابع بدون آسیب رساندن به آنها بیشترین استفاده را می‌کند، جایی که، هر روز، هر ساعت، هر فصل، هر صبح، می‌تو،د تجربه متفاوتی را زندگی کنید ، از گذر زمان لذت ببرید و در کنار آن مکان حال و هوای خود را با هویت بسازید.

خانه کوچک روی رودخانه / APS / Pablo Senmartin Arquitectos - عکاسی بیرونی، جنگل
© آندرس دومینگز
خانه کوچک روی رودخانه / APS / Pablo Senmartin Arquitectos - عکاسی داخلی، پنجره، تیر، عرشه
© آندرس دومینگز
خانه کوچک روی رودخانه / APS / Pablo Senmartin Arquitectos - عکاسی داخلی، پنجره، پرتو
© آندرس دومینگز
خانه کوچک روی رودخانه / APS / Pablo Senmartin Arquitectos - عکاسی بیرونی
© آندرس دومینگز

وضعیت زیست محیطی انسان مایو سوماج یک شهر کوهست، است که با رودخانه سن آنتونیو همسایه است، که سواحل کوچک آن در تابستان بسیار شلوغ است، در بقیه ایام سال هر بار که مردم خانه های خود را در آنجا می سازند تا از محیط آرام، مراقبت از سلامتی و طبیعی بیرون لذت ببرند. سر و صدای شهر این قطعه دارای شیب تند است، با نهری که به سمت رودخانه ای می رود که خیابان را جدا می کند و محیطی خنک و مرطوب ایجاد می کند که باعث رشد درختان بومی کاشته شده در ارتفاع می شود.

خانه کوچک روی رودخانه / APS / Pablo Senmartin Arquitectos - عکاسی داخلی، پرتو
© آندرس دومینگز

اجرای تصمیمات پایدار خانه در ،مت پایین زمین قرار دارد، هنگام عبور از نهر، در فضای خالی در دسترس بین درختان، پناهگاه انتخاب می شود و نزدیکی به خیابان باعث تسهیل تعمیر و نگهداری و کاهش هزینه های زیرساختی و بهینه سازی منابع می شود. در عین حال، ارتباط مستقیم و روزانه تری با چشم انداز نزدیک جنگل و رودخانه را امکان پذیر می کند و ایده پناهندگی و حفاظت را در طول سال تثبیت می کند. خانه دارای یک توسعه افقی به موازات خیابان و بالای زمین طبیعی با استفاده از یک سازه فولادی کششی است که احساس پرواز و سبکی را افزایش می دهد، به ،ه خود این تصمیم باعث می شود تا جریان هوا و آب در زیر خانه و خواندن کامل دامنه های طبیعی و همچنین دستیابی به رابطه مستقیم خانه + درخت با باقی ماندن در یک رابطه بصری مستقیم با شاخ و برگ.

خانه کوچک روی رودخانه / APS / Pablo Senmartin Arquitectos - عکاسی بیرونی، جنگل
© آندرس دومینگز

گونه شناسی. حداقل خانه پایدار، در یک طبقه، برای 2 نفر، دارای یک گا،ی سرپوشیده 50 متر مربع و یک گا،ی 30 متر مکعب برای یک زن بالغ با یک دختر 3 ساله است. دسترسی به صورت جانبی از نمای شمالی صورت می گیرد که امکان مشاهده و ادغام ،مت پشتی و بالای زمین، کل زمین را فراهم می کند، نوع شناسی به ،وان خانه ای با فضایی منحصر به فرد ارائه می شود و تنها یک هسته خدماتی، منطقه اجتماعی را از بقیه جدا می کند. مساحت و در رابطه با گا،ی بزرگی که به ،وان گسترش و ادغام فضای داخلی و خارجی و حفاظت اقلیمی به سمت شمال شرقی عمل می کند. دسترسی به صورت جانبی از نمای شمالی صورت می گیرد که امکان مشاهده و ادغام ،مت عقب و بالای زمین را فراهم می کند.

خانه کوچک روی رودخانه / APS / Pablo Senmartin Arquitectos - تصویر 26 از 37
طرح

استراتژی های زیست اقلیمی این خانه به صورت یک جعبه معلق، هوشیار، تاریک، با دهانه های مشابه که ریتم عمودی را تنظیم می کند و برش های متفاوتی را از جنگل انتخاب می کند، ارائه شده است. اندازه آنها کنترل شده و توسط گا،ی شمال شرقی محافظت می شود. در غرب، دهانه های کوچک تهویه متقابل ایجاد می کنند. شبکه های کوچک روی زمین هوای سرد و طبیعی را از لایه پوشش گیاهی وارد می کنند.

خانه کوچک روی رودخانه / APS / Pablo Senmartin Arquitectos - عکاسی داخلی، پنجره، پرتو
© آندرس دومینگز

فناوری ردپای اکولوژیکی و چرخه زندگی ساختار فولادی در زبان وجود دارد و همراه با تمام فناوری مونتاژ خشک، امکان اجرای سریع را فراهم می کند و اثرات زیست محیطی را کاهش می دهد. در آینده، این ساختار امکان برچیدن آن را فراهم می کند، همچنین امکان گسترش خانه یا اصلاح آن را بدون از دست دادن مواد و انرژی بیش از حد فراهم می کند. روکش بیرونی با یک لایه ،ایه از صفحات سیم، الیافی حل می شود، با SIDING شبیه به چوب الیافی که به صورت عمودی قرار گرفته است، با رنگ پایه آب رنگ آمیزی شده است، که رنگ تیره سنگ ها و تنه های جنگل کوه را تقلید می کند.

خانه کوچک روی رودخانه / APS / Pablo Senmartin Arquitectos - عکاسی بیرونی
© آندرس دومینگز

پوشش داخلی هر دو دیوار، سقف و کف با زبان کاج الیوتیس کاشته شده برای ساخت و ساز در ج، استان کوردوبا حل شده است. کاج کار شده با روغن بذر کتان برای نگهداری آسان به روشی طبیعی. چوب مورد استفاده در فضای داخلی به دنبال ارائه کیفیت محیطی فضای داخلی است، زیرا چوب 100% زیست ت،یب پذیر است، چرخه زندگی خود را بدون آسیب رساندن به محیط زیست کامل می کند.

خانه کوچک روی رودخانه / APS / Pablo Senmartin Arquitectos - عکاسی بیرونی، پنجره، جنگل
© آندرس دومینگز

سقف یک سقف است که از ورق ف،ی تهویه شده ساخته شده است، با سقفی با عایق ضد آب دوگانه و خطوط آب که امکان ،وج تبخیر را فراهم می کند. عایق حرارتی مورد استفاده در این مورد پشم شسته شده ، بود. یکی در اتاق فنی زیرزمینی است تا تاثیر بصری نداشته باشد.

خانه کوچک روی رودخانه / APS / Pablo Senmartin Arquitectos - عکاسی بیرونی، ویندوز
© آندرس دومینگز
منبع: https://www.archdaily.com/993164/little-،use-on-the-river-aps-pablo-senmartin-arquitectos