موسسه مطالعات اکوسیستم کری / Becker+Becker


موسسه مطالعات ا،یستم کری / Becker+Becker

موسسه مطالعات ا،یستم کری / Becker+Becker - Exterior P،tography
© Seamus Payne

موسسه مطالعات ا،یستم کری / Becker+Becker - عکاسی خارجی، جنگلموسسه مطالعات ا،یستم کری / Becker+Becker - Exterior P،tography, Windowsموسسه مطالعات ا،یستم کری / Becker+Becker - عکاسی داخلی، پنجره، نما، پرتوموسسه مطالعات ا،یستم کری / Becker+Becker - عکاسی داخلی، اتاق نشیمن، قفسه بندی، مبل، میزموسسه مطالعات ا،یستم کری / Becker+Becker - تصاویر بیشتر+ 11


<،le>اشتراک گذاری
اشتراک گذاری

 • فیس بوک

 • توییتر

 • ایمیل

 • پینترست

 • واتساپ

یا


 • <،le>حوزه مساحت این پروژه معماری حوزه :
  35101 متر مربع

 • <،le>سال سال اتمام این پروژه معماری

  سال:

  2020


 • <،le>ع، ها
موسسه مطالعات ا،یستم کری / Becker+Becker - عکاسی خارجی، جنگل
© Seamus Payne

توضیحات متنی ارائه شده توسط معماران. این پروژه شامل یک نوسازی گسترده و افزودن به دفتر مرکزی مؤسسه زیست محیطی مشهور بین المللی است. این پروژه آرزوهای آینده نگر طراحی رویایی 1978 توسط مالکوم و،، بنیانگذار جنبش ساختمان سبز را دوباره پیش بینی و به روز می کند.

موسسه مطالعات ا،یستم کری / Becker+Becker - Exterior P،tography, Windows
© Seamus Payne

در طول 42 سال از زم، که این پروژه نوآورانه به طور گسترده در مطبوعات معماری و مطبوعات عمومی به ،وان نمونه ای برجسته از طراحی پایدار مورد ستایش قرار گرفت، سقف حرارتی خورشیدی و سیستم های زمین گرمایی آن ش،ت خوردند و در نوسازی هایی که قصد اصلی ساختمان برای تجسم کری را زیر سوال بردند، از بین رفت. ارزش های زیست محیطی

موسسه مطالعات ا،یستم کری / Becker+Becker - عکاسی خارجی، جنگل
© Seamus Payne
موسسه مطالعات ا،یستم کری / Becker+Becker - تصویر 14 از 16
طرح سایت

امروز، این سازه کم ارتفاع بار دیگر نور روز را از م،تورهای سقف دندانه دار خود جمع آوری می کند. محیط ساختمان پس از حذف 6 دقیقه خاک ضامن دار از محیط ساختمان و جایگزینی با عملکرد بالاتر و عایق انسداد کمتر آشکار می شود. این اجازه می دهد تا از طریق پنجره ها در سطح چشم، مناظر وسیعی را به مناظر اطراف داشته باشید، و ارتباط صمیمی بین کارهایی که در داخل خانه اتفاق می افتد و ا،یستم های خارج از خانه را ارائه می دهد.

موسسه مطالعات ا،یستم کری / Becker+Becker - عکاسی داخلی، پنجره، نما، پرتو
© Seamus Payne
موسسه مطالعات ا،یستم کری / Becker+Becker - عکاسی داخلی، پله ها، پرتو
© Seamus Payne
موسسه مطالعات ا،یستم کری / Becker+Becker - عکاسی داخلی، آشپزخانه، کانتر
© Seamus Payne

خدمات برقی و مک،کی کارآمد با انرژی خورشیدی با دقت انتخاب و هماهنگ شدند تا برنامه زیست محیطی پروژه را پیش ببرند، با استفاده از سیستم های کارآمد و مولد برای به حداقل رساندن تأثیر پروژه در حالی که شرایط داخلی راحت و انعطاف پذیر را تضمین می کنند.

موسسه مطالعات ا،یستم کری / بکر + بکر - عکاسی خارجی، پنجره، در، نما
© Seamus Payne
منبع: https://www.archdaily.com/999062/cary-ins،ute-of-ecosystem-studies-becker-plus-becker